İletişim

Dahili Telefon : 8330
E-Posta : skucukkaya@beu.edu.tr
Birim : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu