İletişim

Dahili Telefon : 9801
E-Posta : ocetintas@beu.edu.tr
Birim : Güzel Sanatlar Fakültesi