Görev Tanımları

Daire Başkanı Görev Yetki ve Sorumlulukları

                                      Şube Müdürü Görev Yetki ve Sorumlulukları