Ukrayna'daki Üniversitelerden Yatay Geçiş Duyurusu

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.03.2022 tarihli toplantısında değerlendirilme yapılmış ve söz konusu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin aşağıda yer alan şartlar belirlenmiştir.

BAŞVURU / DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1- Ukrayna’daki tanınan yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve önceki eğitim ve öğretim dönemlerinde kayıt yaptırmış olmak.

2-Başarı şartı aranan programlar (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programları) için yatay geçiş şartları. Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki;

- ÖSYS/YKS'ye girmiş ve kılavuzda yayımlanan başarı sırasına sahip olmaları veya 

- ÖSYS/YKS kılavuzunda bulunan sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaları gerekir.

3- Başarı sırası aranmayan programlar için yatay geçiş şartları. Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki;

-  Türkiye'de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının ÖSYS/YKS sınavında en düşük taban puanına sahip olmaları veya

- ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde olan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaları gerekmektedir.

4- Özel yetenek programlarında üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS'de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olmaları ve özel yetenek sınavını geçmeleri gerekir.

5- Devlet yükseköğretim kurumları, kendilerine yatay geçiş yapan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücretlerini, “2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair” Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca alacaklardır.

6- Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Şahsen veya Posta/Kargo ile yapılacaktır. Posta / kargoda yaşanacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 15.04.2022 tarihinden sonra gelen posta/kargo başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

7- Belgelerin fotokopileri ile başvuru yapılabilecek olup asıl belgeler kesin kayıtta getirilecektir.

8- Belgelerinde eksiklik bulunanlar bu eksiklikleri 30 Haziran 2022 tarihine kadar tamamlatacaklardır. Bu tarihe kadar eksik belgelerini tamamlatmayanların kayıtları silinecektir.

9- Öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, kayıtları sırasında esas alınan ulusal sınavlardaki puan üstünlüğü dikkate alınacaktır.

10- Yatay geçiş hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar 20.04.2022 tarihinde başvuru yapılan akademik birim web sayfasında ilan edilecektir.

11- Kesin kayıtlar 21-22 Nisan 2022 Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar  hakkından vazgeçmiş sayılır. 

12- Boş kontenjanlar için sırası gelen yedek adayların kayıtları 25 Nisan 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Yedek adayların sıralarını bizzat takip etmeleri gerekmektedir.

 NOT: Kayıt yaptıran öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren eğitime başlayacaklardır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru Formu Başvuru Formu İçin Tıklayınız

2- Yeni tarihli öğrenci belgesi (Türkçe tercüme edilmiş)

3- ÖSYS Sonuç belgesinin internet çıktısı.

4- Not durum belgesi (Transkript), başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği dersler ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin onaylı aslı.(Türkçe tercüme edilmiş)

5- Uluslararası Geçerliği Olan Sınav Sonuç Belgesi.

6- Pasaport Fotokopisi (Tüm sayfalar)

7- T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

8- E-devletten alınmış yurda giriş-çıkış belgesi

 

- Konu ile ilgili YÖK açıklaması için tıklayınız.

- Konuyla ilgili YÖK kısa soru ve cevaplar açıklama sayfası için tıklayınız.

- Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumu listesi için tıklayınız.

- Başvuru, değerlendirme ve kayıt takvimi için tıklayınız.

-Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

-Akademik birimlerin iletişim adresleri için tıklayınız.

EN DÜŞÜK TABAN PUANLAR LİSTESİ

Lisans

Ön Lisans