Çift Ders Sınavı Duyurusu

 

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda 18 Temmuz 2022’de yapılması planlanan Çift Ders Sınavı Kurban Bayramı resmi tatilinin uzatılmasından dolayı 21 Temmuz 2022 tarihine ertelenmiş olup, 20 Temmuz 2022 tarihine kadar kayıtlı olduğunuz akademik birime şahsen ya da e-posta yolu ile başvuruda bulunabilirsiniz

 

 

Not: Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 25. Maddesi gereğince;

 

    1. Mezuniyetlerine en az 1 (bir) en çok 2 (iki) başarısız (FF, FD, YZ) dersi kalan öğrenciler, söz konusu ders/derslerin dönemine ve derse kayıt yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, akademik takvimde belirtilen zamanda, ders/derslerin sınavına girerler. Çift dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi çift ders sınavı hakkından yararlanırlar, ancak stajlarını tamamlayıp başarılı olduktan sonra mezuniyet hakkını elde edebilirler.

 

    1. Öğrencilerin çift ders sınavına girebilmeleri için ilgili ders/derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını (derse devam şartı) yerine getirmiş olmaları zorunludur.

 

    1. Çift ders sınavında başarılı olabilmek için, 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Çift ders sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o ders/derslerin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.