Bitlis Eren Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

 

 BAŞVURU ŞEKLİ

2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans  Programlarına kurumlar arası, yurt dışı ve merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde 1) ile yatay geçiş başvuruları şahsen veya kargo/posta yolu ile belgelerin asılları gönderilmek suretiyle “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “ YÖK Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri” hükümlerine göre yapılacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ, İŞLEMLERİ VE YERİ

 

Başvurular 01-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullaraşahsen ya da kargo/posta yolu ile belgelerin asılları gönderilmek üzere yatay geçişe başvuran kişinin imzalı Başvuru Formu olmak şartı ile kabul edilir. Posta/kargo yoluyla yapılan başvuruların geç ulaşmasından aday sorumludur. Eksik evrakla yapılan ve zamanında yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız.

 • Yurt dışı kontenjanı olan programlara başvuru yapmak isteyen öğrenciler de şahsen ya da posta/kargo yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Yurt dışından yapılan başvurularda adayların beyanları esas alınacak, eksik veya yanlış bildirimde tüm sorumluluk adaya ait olacaktır.

 

 BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ EVRAKLAR

                                                                                  

KONTENJANLAR VE MEVZUAT

 • Not Ortalaması ile Kurumlar Arası, Yurt Dışı Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.
 • Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) kontenjanları ile ilgili 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM)  sayısal bilgileri,
 • DGS İçin Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) kontenjanları 20152016201720182019, 2020, 2021 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM)  sayısal bilgileri,

 

DSKESİN KAYIT VE GEREKLİ BELGELER

 • Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri için T.C. Kimlik Kartı, varsa öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı ve 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf ile belirtilen kayıt tarihleri arasında şahsen ya da vekalet yolu ile başvuru yaptıkları akademik birimlerde kayıt işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
 • Yatay geçiş değerlendirme sonuçları başvurulan akademik birimin web adresinde KVKK kapsamında maskeleme olacak şekilde yayımlanacaktır.
 • Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi başvurulan akademik birimin web adresinden kesin kayıt tarihinden önce ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listesindeki sıraya göre ilan edilen yedek kayıt tarihlerinde kayıtları yapılacaktır.

 

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ÖNEMLİ NOTLAR

 • Başvuru sırasında öğrencinin aynı düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması ve bölümlerce kontenjan açılmış olması gerekir.
 • Kurumlararası Yatay Geçiş yapacak öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29 (Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği not dönüşüm tablosuna göre 100'lük sistemde 60) olması gerekir.

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1) YATAY GEÇİŞ ÖNEMLİ NOTLAR

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine, (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)
 • Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilecekleri (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),
 • Merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde-1) Yükseköğretim Kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için 90'ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında (ÖSYS/YKS) öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılmasına (Örneğin; ÖSYS/YKS Kılavuzunda Kontenjanı 120 olan bir program için %30 u kadar 36 kontenjan ayrılacak iken, kontenjanı 400 olan bir program için %30'u 120 olmasına rağmen 90 kontenjan ayrılacaktır.), ayrıca DGS Sınav sonuçları ile başvuran aday olması durumunda ilgili sınavın kılavuzlarındaki kontenjanın %30’u kadar kontenjan ayrılmasına (ilgili yılın kılavuzundaki programın kontenjanının %30’un hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır. Örneğin; DGS kontenjanı 2 olan bir programın ek madde 1 kontenjanı 1 iken, DGS kontenjanı 5 olan bir programın Ek Madde-1 kontenjanı 1,5’tan 2 olarak belirlenir.) Merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde-1) ve kurumlar arası yatay geçiş için aynı anda başvuru yapılabilir.
 • Öğrencinin merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde-1) ile geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacağına,
 • DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceğine ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiğine ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağına,
 • Öğrenciler merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde-1) uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabileceklerdir. Başvuru döneminden önce ek madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamayacaklardır. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS/YKS merkezi yerleştirme veya Dikey Geçiş Sınavı sonucu ile kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmelerine,
 • Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabileceğine, M.T.O.K programlarında okuyan öğrencilerin ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceğine,
 • Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. şart aranmamasına,
 • Merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde-1) uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS/YKS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerektiğine,
 • Merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde-1) kapsamında birden fazla bölüm/programa başvuru yapılabilir.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara Merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde-1)  ile Yatay Geçiş başvurusunda bulunulamaz.

 

GENEL ÖNEMLİ NOTLAR

 • Akademik Birim Öğrenci İşleri personeli tarafından; başvuruda belgelerin tam olup olmadığı kontrol edildikten sonra başvurunun kabul edildiğine dair öğrenciye belge verilecektir.
 • Daha önce merkezi yerleştirme puan ile geçiş yapmadığına dair belge, onaylı disiplin durumunu gösterir belge ve onaylı kayıt dondurma belgesi yerine öğrenci beyanı esas alınır.
 • Birden fazla bölüm/programa başvuru yapılması halinde başvuru yapılan her bir bölüm/program için gerekli evraklar ilgili akademik birime şahsen veya posta/kargo yolu ile teslim edilmelidir.
 • Üniversitemize kesin kayıt işlemini yapan öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri için Bitlis Eren Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi doğrultusunda başvuru yapmaları gerekmektedir.