2022 YKS İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

E-Kayıt

2022-YKS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri tüm programlar (Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik Programı hariç) için üniversiteye gelmeden E-Devlet şifresiyle internet üzerinden elektronik ortamda 22-24 Ağustos 2022 Saat 23:59’a kadar yapılabilecektir. E-Kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversitede eğitim öğretimin başladığı hafta itibariyle kayıtlı oldukları akademik birim öğrenci işlerine iki adet fotoğraf teslim etmeleri gerekmektedir. Bunun dışında herhangi bir belge istenmeyecektir. E-kayıt sistemiyle internet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenciler 24-26 Ağustos 2022 Saat : 17:00'a kadar aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesinde yerleştikleri akademik birimin kayıt bürosuna gelerek kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

E-Kayıt İşlemi İçin Öğrencinin Yapması Gerekenler

2022-YKS ile Üniversitemize yerleşen tüm öğrencilerin bulundukları yerdeki PTT şubelerine nüfus cüzdanı ile şahsen müracaat ederek “E-Devlet” şifresi almaları gerekmektedir.  E-Devlet şifresi alan öğrenciler E-Kayıt işlemi için https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresine girdikten sonra “E-Hizmetler” bölümüne tıklayarak açılan sayfada yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” sekmesinden 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında “E-Devlet” şifresiyle kayıt yaptırabilirler.

E-Kayıt Yapamayan Öğrenciler Kayıt İşlemi

E-Devlet şifresi ile elektronik kayıt yapamayan; Liseden mezun olduğu halde Milli Eğitim Bakanlığı sisteminde mezun bilgileri görünmeyen ve Üniversitemize yerleşen öğrenciler lise diploması veya yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi ile 24-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Rahva yerleşkesinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesine gelerek mesai saatleri içinde (08:00-17:00 arası) kayıtlarını yaptıracaklardır.

E-devlet üzerinden kayıt yapamayan öğrencilerin kayıt işlemi sırasında getirmesi gereken belgeler:

  1. Lise diploması veya yeni tarihli (En fazla 6 ay süreli) geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği. (Kayıt görevlisi tarafından kontrol edilerek öğrenciye geri verilecektir.)
  2. 2 Adet fotoğraf ( E-devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler de Üniversiteye geldikleri zaman birim öğrenci işlerine teslim edeceklerdir.)
  3. T.C. kimlik kartı (Kontrol Edilecek)
  4. Adilcevaz MYO Özel Güvenlik ve Koruma Programına yerleşen adaylar için klavuzda belirtilen belgeler.

 

Liseden Mezun Olamayan Öğrencilerin Kayıtları

2022 YKS sonucunda Üniversitemize yerleşen ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek öğrencilerin 24-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Üniversitemize gelerek geçici kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu öğrenciler mezun olduklarına ilişkin belgelerini 30 Aralık 2022 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak olup, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

Yeni Kayıtlı Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri

E-Devlet üzerinden kayıt yapanlar veya E-Kayıt yapamayarak şahsen Üniversitemize gelerek yeni kayıt olan (Geçici kayıt olanlar dahil) 2022 YKS sonucunda Üniversitemize yerleşen tüm öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında alacakları derslere ait ders kayıtları 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Ders Muafiyet (İntibak) İşlemleri

Bitlis Eren Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesinin 5 inci maddesi uyarınca Ön lisans ve Lisans programlarından     birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda almış oldukları derslerden başarılı   oldukları dersler için en geç eğitim öğretim döneminin başladığı 2 (iki) hafta içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere muafiyet   ve intibak talebinde bulunabilirler.

Öğrenim Ücreti Ve Katkı Payı (Harç) Ödeme Hakkında Açıklama

Birinci öğretim (Normal öğretim) katkı payı ödemeden ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ancak Üniversitemize kayıt   olmadan önce birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı olan öğrenciler ikinci üniversite olarak   Üniversitemizde birinci öğretim programına kayıt yaptırmaları halinde kayıt oldukları programa ait öğrenci katkı payını 12-16 Eylül   2022tarihleri arasında ödemek zorundadır. Katkı payı ödemesi gereken öğrenciler katkı payını 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında   ZİRAAT BANKASI İnternet bankacılığı, Şubelerinden veya ATM'lerinden “Öğrenci numarası ile” ödeyeceklerdir. (Ödemeler   sadece Öğrenci No ile yapılmalıdır.)  Katkı payını ödemeyen öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders kayıtları   yapılmayacaktır varsa yapılmış ders kayıtları iptal edileceği için ders ve sınavlara katılamayacak ve öğrencilik haklarından     yararlanamayacaklardır. (Öğrenci numarası öğrenmek için tıklayınız)

İkinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrenim ücretini 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında ZİRAAT BANKASI İnternet bankacılığı,   veya ATM'lerinden “Öğrenci numarası ile” ödeyeceklerdir (Ödemeler sadece Öğrenci No ile yapılmalıdır. Öğrenim ücretini       ödemeyen öğrencilerin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları yapılmayacaktır varsa yapılmış ders kayıtları iptal    edileceği için ders ve sınavlara katılamayacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.

 

Açıklamalar :

  1. YKS ile Üniversitemize yerleşen ve askerlik sorunu olan (Yaş haddi, kaçak durumu vb.) erkek öğrencilerin kayıtları yapılacak ancak Askerlikle ilgili sorunu ortadan kalktığını belgeleyene kadar öğrenime devam ettirilmeyecek olup izinli sayılacaklardır.
  2. Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri ile ilgili 2022/4206 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10/3. maddesinde “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereği ikinci bir üniversiteye kayıt yaptıranlar, ikinci üniversitenin katkı payını öderler.
  3. Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin yükseköğretim genel kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
  4. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için e-kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci Üniversiteye geldiğinde sağlık raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.
  5. Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrenciler, Bitlis Eren Üniversitesi Önlisans ve lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 34. Maddesi doğrultusunda 19 Eylül- 07 Ekim 2022 tarihleri arasında mazeretlerini belirten dilekçe ile kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına başvuracaklardır.
  6. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümlerine özel yetenek ile öğrenci alınacağından gerekli duyurular Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır.

ÖNEMLİ HATIRLATMA:  22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Elektronik Kayıt (E-Kayıt) yaptıran öğrencilerin 24-26 Ağustos 2022tarihleri arasında Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kayıt Merkezine gelmeleri gerekmemektedir.

 

Kayıt Yeri

Rahva Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez / BİTLİS