2022-YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Öğrenciler İçin Kayıt Duyurusu

1- 2022-YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen adaylar, e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit  adresine giriş yaparak e-kayıt işlemlerini 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu belgeyi de alabileceklerdir.

2- Elektronik kayıt olmayı tercih eden öğrencilerin Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

3- Elektronik kayıt esnasında öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM sisteminden otomatik olarak gelecektir. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ile Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumunun öğrencilerin kaydına engel olması söz konusu değildir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrencilerin elektronik kayıt yapması mümkün değildir. Bu durumdaki öğrencilerin 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Üniversitemizin ilgili kayıt merkezine diploma veya geçici mezuniyet belgesi ve 2 adet fotoğraf ile şahsen başvurup kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

4- Elektronik kayıt, zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kayıt yapamayan öğrenciler Üniversitemiz akademik birimlerine şahsen başvurarak 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında lise diplomasının onaylı örneği ve 2 adet fotoğraf ile kayıt yaptırabileceklerdir.

5- Başka bir yükseköğretim kurumunun örgün önlisans programlarına kayıtlı olanlar öğrenciler önlisans programlarına, örgün lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler lisans programlarına kayıt yapamazlar. (Yükseköğretim Bilgi Sisteminde aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt olunamamaktadır.)

7- 2022-YKS Ek Yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumundan mezun olmamış öğrencilerden 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuranların geçici kayıtları, mezun olduklarına ilişkin belgelerini 30 Aralık 2022 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde de asıl kayıtları yapılacaktır. 30 Aralık 2022 tarihine kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

8- Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

9- Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ve kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.