2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıt Duyurusu

Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Ödenmesi

19 - 23 Eylül 2022

Ders Kayıtları 

19 - 24 Eylül 2022

Ders Kayıtlarının Danışmanlarca Onaylanması

19 - 25 Eylül 2022

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başlangıcı

26 Eylül 2022

Ders Kayıtları ile ilgili Bilgilendirme

 • 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt yapan 1. sınıf öğrencilerin güz yarıyılına mahsus olmak üzere 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
 • 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt yapan 1.sınıf ikinci öğretim ile iki üniversite okuyan öğrenciler öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim güz yarıyılı ders kayıtları yapılacaktır. Öğrenim ücretlerini yatırmayan öğrencilerin ders kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
 • Ders kayıt tarihleri süresi içerisinde kaydını yapmayan veya yapamayan öğrenci, 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında ilgili akademik birime başvuru yapmak ve ilgili akademik birim tarafından başvurusunun uygun görülmesi halinde 03-10 Ekim 2022 tarihleri arasında varsa katkı payı/öğrenim ücreti ödeyerek ders kaydı yapabileceklerdir. Belirtilen tarihlerde ders kaydı yapmayan öğrenciler ilgili yarıyılda öğrencilik haklarından faydalanamayacaktır.

Alınabilecek En Fazla AKTS

 • Bir öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin toplam AKTS’si alt sınıftaki başarısız, devamsız ve hiç almadığı dersler ile ders programında çakışma olmaması şartı ile toplam 45 AKTS dir. Üst yarıyıldan ders alabilecek öğrenciler için Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamak şartı ile en fazla 45 AKTS dir.

Ders Alma İşlemlerinde Öncelikler

 • Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız, devamsız ve hiç almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda/yılda alacakları derslerin ders programları ile tekrar alacakları derslerin ders programlarının çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır.

Öğrenim Ücreti Yatırması Gerekenler

 • İkinci öğretim öğrencileri
 • Uzaktan eğitim öğrencileri
 • Normal eğitim süresini tamamlayıp okulu uzatan öğrenciler
 • Lisans tamamlama öğrencileri
 • İki üniversitede kaydı olan öğrenciler
 • Yabancı uyruklu öğrenciler
 • Hazırlık sınıfında tekrara kalan öğrenciler.

Diğer Hususlar

 • 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı öğrenim ücretlerini T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden ÖĞRENCİ NUMARASI ile yatırılarak 19 – 23 Eylül 2022 tarihleri arasında ders kaydının yapılması gerekmektedir.

 

 • Ders kayıtları 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacak olup, belirtilen tarihler dışında ders kayıtları yapılmayacağından dolayı dönem kaybı yaşamamanız için 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında ders kayıt işleminizi tamamlayıp danışman onayına göndermeyi unutmayınız.

 

 • Ders kayıt esnasında sorun yaşamamanız için T.C. Kimlik numarası ile veya hesap numaralarına öğrenim ücreti yatırmayınız.

 

NOT: Ders Kayıtları Esnasında Yaşanabilecek Sorunlarla İlgili Danışmanınız ile İrtibata Geçebilirsiniz.