2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Kayıt Duyurusu

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu ders alma işlemleri, Yaz Okulu Takvimi çerçevesinde ve Bitlis Eren Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi doğrultusunda yürütülecektir.

 

YAZ OKULU TAKVİMİ

Yaz Okulu Ön Kayıtları

18-20 Temmuz 2022

Kesin Ders Kaydı ve Ücret Yatırılması

21-25 Temmuz 2022

Derslerin Başlaması ve Sonu

25 Temmuz 2022 - 26 Ağustos 2022

Ara Sınav

15-19 Ağustos 2022

Yarıyıl Sonu Sınavları

29 Ağustos 2022- 02 Eylül 2022

  1. Yaz Okulu başvuruları, derslerin açıldığı akademik birimlere yapılacaktır.
  2. Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için asgari 10 (on) öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekir.
  3. Bağıl sisteme bağlı olan öğrenciler yaz okulunda başarısız ve devamsız olan derslerden bir dönemde 2 ders olmak üzere toplam 2+2 ders alabilirler. Mutlak sisteme bağlı olan öğrenciler yaz okulunda başarısız ve devamsız olan derslerden toplam 3 dersi alabilir. Mezun durumunda olan öğrenciler ise hiç alamadığı bir dersi de alabilir. Yaz Okulunda açılan her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.
  4. 2021-2022 Yaz Okulu ücretleri T.C. Ziraat Bankasının ATM veya İnternet Bankacılığı üzerinden 21-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bitlis Eren Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına (TR340001000093485770185001)  yatırılacaktır.
  5. Banka ödemesini gerçekleştiren öğrenciler, 21-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ödeme dekontu ile beraber başvurarak kesin kayıt yapar.
  6. Bitlis Eren Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 9’inci maddesinin 8 bendinde belirtilen; Öğrenci, bu yönerge maddelerine uymak şartıyla, ilgili birimin ders eşdeğerliğine ilişkin uygun görüşü ve müdürlüğün/dekanlığın onayı ile Bitlis Eren Üniversitesinde açılamayan dersleri diğer üniversitelerin yaz okullarından alabilir. Diğer üniversitelerden alınan derslere ait başarı notları, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra öğrenci transkriptine işlenir.

 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Birim Adı

Ders Saati Ücreti (TL)

Dönemlik Ders Ücreti

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

4,64

4,64x 14 = 64,96 TL

İslami İlimler Fakültesi

4,34

4,34x 14 = 60,76 TL

Sağlık Bilimleri Fakültesi

4,34

4,34x 14 = 60,76 TL

Fen Edebiyat Fakültesi

4,34

4,34x 14 = 60,76 TL

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

3,38

3,38 x14 = 47,32 TL

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

3,38

3,38 x14 = 47,32 TL

 

YAZ OKULU İÇİN ÖN KAYIT İÇİN BAŞVURU YAPILACAK DERSLER

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Ders Kodu

Açılacak Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ÜCRET (TL)

KMY0101

Yönetim Bilimi

3

0

3

5

194,88

KMY0102

Kamu Yönetimi

3

0

3

6

194,88

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Ders Kodu

Açılacak Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ÜCRET (TL)

MAT0215

Diferansiyel Geometri I

3

0

3

5

182,28

MAT0216

Diferansiyel Geometri II

3

0

3

5

182,28

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ders Kodu

Açılacak Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ÜCRET (TL)

TUR0101

Türk Dili

4

0

4

4

189,28

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Ders Kodu

Açılacak Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ÜCRET (TL)

MYO0112

Genel Muhasebe

3

1

4

5

189,28

MYO0110

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

3

1

4

5

189,28

MYO0111

Maliyet Muhasebesi

3

0

3

5

141,96

SAG0216

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi

3

0

3

5

141,96

SAG0120

Halk Sağlığı

2

0

2

4

94,64

SAG0204

Sağlık Kurumları İşletmeciliği II

2

0

2

4

94,64

SAG0221

Sağlık Kurumları İşletmeciliği I

2

0

2

4

94,64

SAG0219

Sağlık Kurumları Mevzuatı

3

0

3

5

141,96

SAG0223

Tıbbi Dokümantasyon

2

1

3

4

141,96

CCM0105

Çağrı Merkezi Yönetimi I

2

0

2

4

94,64

CCM0120

Çağrı Merkezi Yönetimi II

2

0

2

4

94,64

CCM0219

Kişisel Satış Teknikleri

2

0

2

4

94,64

CCM0115

İletişim Bilimleri

3

0

3

5

141,96

CCM0124

Sözlü İletişim ve Hitabet

3

0

3

4

141,96

CCM0202

Çağrı Merkezinde Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

5

141,96

CCM0119

Meslek ve İş Etiği

2

0

2

3

94,64

CCM0126

Yönetici Asistanlığı

2

0

2

3

94,64

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Ders Kodu

Açılacak Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ÜCRET (TL)

TUR0101

Türk Dili

4

0

4

4

189,28

UTP0104

Topografya

3

1

4

4

189,28

UTP0102

Yol Projesi ve Karayolu Tekniği

3

1

4

4

189,28

UTP0103

Genel Ulaşım ve Trafik Tekniği

3

0

3

3

141,96

UTP0205

Yol Projesi Uygulaması

3

1

4

5

189,28

UTP0207

Coğrafi Bilgi Sistemi ve Yol Modelleme

3

1

4

4

189,28

INP0201

 Topografya

2

2

4

5

189,28

INP0206

Metraj ve Keşif İşleri

2

1

3

4

141,96

INP0238

Karayolu Projesi

3

0

3

3

141,96

YDP0102

Karayolu

3

0

3

4

141,96

YDP0222

Metraj ve Keşif İşleri

3

0

3

3

141,96

YDP0230

Topografya

2

1

3

4

141,96

 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

Akademik Birim İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.