2021-2022 Bahar Yarıyılı Azami Süre Ek Sınavları Hakkında Duyuru

 

2547 Sayılı Kanun’un 44’üncü maddesinin (c) bendi kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibarı ile azami sürelerini tamamlayan öğrenciler Azami Süre Sonu Ek Sınav I-II hakkından yararlanabilir.

Yapılacak olan sınavlarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanacak esaslar şu şekildedir:

  1. Azami eğitim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerinin;  bütün dersler için (başarısız ve hiç almadıkları) iki ek sınav hakkı bulunmaktadır. Söz konusu sınavlar için mazeret sınavı yapılmayacaktır. Öğrencinin bu haktan yararlanmaması durumunda yeni bir sınav hakkı verilmeyecektir.
  2. İki ek sınav hakkı sonunda mezuniyet için başarması gereken toplam ders sayısı 5 (beş) ten fazla olursa, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilecektir.
  3.  İki ek sınav hakkı sonunda mezuniyet için başarması gereken toplam ders sayısı en fazla 5 (beş) olan öğrencilere eğitimlerini tamamlamaları için 3 (üç) yarıyıl ek süre verilecektir.
  4.  İki ek sınav hakkı kullanmadan mezuniyet için başarması gereken toplam ders sayısı en fazla 5 (beş) olan öğrencilere eğitimlerini tamamlamaları için 4 (dört) yarıyıl ek süre verilecektir.
  5. İki ek sınav hakkı kullanarak mezuniyet için başarması gereken ders sayısı 1 (bir) olan öğrencilere başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı verilecektir.
  6. Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not almış olmasına rağmen, mezuniyet için gerekli olan 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrencilerin, not ortalamasını yükseltmek için dilediği derslerden sınırsız sınav hakkı bulunmaktadır.
  7. Yatay geçiş yolu ile Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarımıza kayıt yaptırmış olan öğrencilerin azami süreleri yatay geçiş yapmadan önceki kayıt yaptırdığı yıla (yatay geçiş ile geldiği üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl) göre hesaplanır. Söz konusu tarihe göre azami süresini tamamlamış olan yatay geçiş yolu ile kayıt yaptırmış öğrencilere 1. madde hükümlerine göre sınav hakkı verilir.

Yukarıdaki haklardan yararlanmak isteyen öğrencilerin Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul birim öğrenci işlerine sınava girmeyi talep ettikleri dersleri belirten dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Başvuru tarihleri  05 Eylül 2022–09 Eylül 2022 arasındadır. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurularınızı akademik birim adreslerine e-posta olarak gönderebilir veya şahsen ilgili birim öğrenci işlerinden başvurabilirsiniz.

Sınav takvimi akademik birimlerin web adreslerinden daha sonra duyurulacaktır.

Azami Süre Sonu Ek Sınavlar I-  19-28 Eylül 2022

Azami Süre Sonu Ek Sınavlar II-  03 Ekim–11 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

Azami Süre Ek Sınav Başvuru Dilekçesi İçin tıklayınız.

2547 Sayılı Kanun'un 44'üncü maddesinin (c) bendi için tıklayınız. 

Not: 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarılı sonunda azami süresini dolduran öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıtlarını Ek Sınavların sonunda gerekli şartları sağlamaları halinde yapabileceklerdir. 4'üncü maddede belirtilen şartları sağlayan öğrenciler Üniversitemiz Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde ders kaydı yapabilirler. 

Not: Öğrenci azami süresini doldurup dordurmadığını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kontrol edebilir.