Üniversitelerin E-Kitap ve E-Dergi Yayınları
  • "Economic Analysis: An Islamic Perspective-I ve İslam İktisadı: Teoriler, Modeller ve Kurumlar" adlı eserler https://kutuphane.asbu.edu.tr/tr/kitaplar adresinde okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

Gümüşhane'de Yayla Turizmi (Sürdürülebilir Turizm bakış Açısıyla) erişim linki ; https://acikerisim.gumushane.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12440/5531

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Salim Serkan NAS, Prof. Dr. Necati ÇELİK, Doç. Dr. Ertekin ÖZTEKİN ve Dr. Öğr. Üyesi Selim KAYA'nın yapmış olduğu " International Online Conferences On Engineering and Natural Sciences Full Texts Book (IOCEN'S 21)" isimli eser; http://acikerisim.gumushane.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12440/5535 adresinde e-kitap olarak yayımlanmıştır. 

  • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Gökçe ve Dr. Öğr. Üyesi Beycan Hocaoğlu tarafından hazırlanan "Uluslararası 30. Yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye Zorunlu Göç Sempozyumu (18-19 Ekim 2019)" isimli eser; https://ykb.ikcu.edu.tr/Share/8AC0F222E3B17731AB040868E4B30F19 adresinde e-kitap olarak yayımlanmıştır.
  • Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yalçın İŞLER ve İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yakup KUTLU tarafından hazırlanan "Proceedings of 3. International Conference on Artificial Intelligence towards Industry 4.0 (ICAII4.0'2020)" isimli eser,  https://ykb.ikcu.edu.tr/Share/AD6C4B7959B766816E8B34F328032A4A adresinde e-kitap olarak yayımlanmıştır.
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban DOĞAN tarafından hazırlanan "21. Yüzyılda Türkiye Moğolistan İlişkileri" isimli eser; https://ykb.ikcu.edu.tr/Share/8677E0BAC43FC9DCCC8C1459EC4DF9FF adresinde e-kitap olarak yayımlanmıştır.
  • Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yalçın İŞLER ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Lütfi YOLA tarafından hazırlanan ""Abstract Book: 4.International Conference on Medical Devices (ICMD'2021)" isimli eser; https://ykb.ikcu.edu.tr/Share/57E1A3EFF93D3EEAA95C4A0DE3CF0FE7 adresinde e-kitap olarak yayımlanmıştır.
  • Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dr. Mehmet İrfan KARADEDE ve Dr. Öğr. Üyesi Dr. Dr. Beyza KARADEDE ÜNAL'ın yapmış olduğu "COVID - 19 Küresel Salgınına Genel Bakış" isimli eser; https://ykb.ikcu.edu.tr/Share/62405EBF6B03270A7EEEB95719ABC9ED adresinde e-kitap olarak yayımlanmıştır.
  • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Serpil YILMAZ ve Dr. Öğr. Üyesi Osman GÖKALP'in yapmış olduğu "1. Uluslararası Yapay Zeka ve Veri Bilimi Kongresi Bildiriler Kitabı" isimli eser; https://ykb.ikcu.edu.tr/Share/AEF39C4136248510980799FA1ACBB582 adresinde e-kitap olarak yayımlanmıştır.

İYTE Eğitim Komisyonu ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) iş birliği ile düzenlenen "Uzaktan Eğitim" temalı Çalıştay, 16-17 Şubat 2021 tarihinde çevrim içi ortamda gerçekleştirilmiştir. Uzaktan eğitim sürecindeki tüm üniversitelerimize yararlı olacağını düşündüğümüz alanında uzman konuşmacıların bilgilerini aktardığı, İYTE Akademisyenlerinin tecrübelerini paylaştığı, İYTE Öğrencilerinin gözünden sürecin değerlendirildiği bu Çalıştay raporu kitap haline dönüştürülmüş ve açık erişim olarak IYTE Akademik Arşivi üzerinden (https://hdl.handle.net/11147/10799) paylaşıma açılmıştır.