Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Yayın Hayatına Başlamıştır

 “Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi”(ÇAKÜTAD) / “Çankırı Karatekin University Journal of Turcology Studies,” (ÇAKUJTS) adıyla akademik bir dergi yayın hayatına başlamıştır.

ÇAKÜTAD; Türkçe, Türk Lehçeleri, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde Türklük Bilimi alanında sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik vb. konularda özgün ve telif çalışmalar başta olmak üzere uygulamalı ve kurumsal yayınlara yer veren, Türklük Bilimini ve Türk Dünyasını ilgilendiren alanlarda kaleme alınmış bilimsel araştırma, inceleme, derleme, fikir yazısı, tanıtım, söyleşi, haber, bibliyografya, metin neşri ve çeviri gibi yayınları kapsayan uluslararası hakemli ve süreli elektronik bir dergidir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2022 Haziran sayısı için makale kabul sürecine başlamıştır. 30 Mayıs 2022 tarihine kadar cakutad@karatekin.edu.tr uzantılı e-posta adresine çalışma gönderebilirsiniz.

Yayın süreci hakkında ayrıntılı bilgi; turkiyat.karatekin.edu.tr