Mülâkat Hakkında Genel Bilgiler

Mülâkat; aday personel ve işveren arasında işin gereklilikleri ile adayın niteliklerinin karşılaştırıldığı bilgi alışverişi sürecidir.
 

İşveren adayın özgeçmişi, eğitimi, tecrübeleri gibi konularda bilgi sahibi olurken aday da işyeri kültürü, işin gerekleri gibi konularda ön bilgi toplamış olmaktadır.
 

Mülâkatlar hedef aldıkları konular açısından;

 1. Mesleki yeterlilik mülâkatı
 2. Kişilik ve davranış belirleyici mülâkat
 3. Kurum kültürüne uyum mülakâtı gibi çeşitlendirilebilir.

Mülâkatlar yoğunluk açısından;

 1. Bire-bir mülâkat
 2. Panel mülâkat gibi de çeşitlendirilebilir.

Mesleki mülâkatlarda; adayın mesleki açıdan yeterlilikleri incelenmektedir. Başvurulan pozisyonun gerekleri ile adayın nitelikleri karşılaştırılır.

Kişilik ve davranış belirleyici mülâkatlarda; işin gereklerinden ziyade adayın kişiliği, takım çalışması, sorun çözme becerisi, stres yönetimi gibi konularda aday hakkında bilgi edinilmesi amaçlanır.
 

Kurum kültürü uyum mülâkatları, adayın kuruma uyum sağlayıp sağlayamayacağının değerlendirildiği mülâkat tipidir. Son zamanlarda giderek önemi artan ve adayın kurumu benimseyerek uzun vadede kurumda yer almasını  ve kurum kültürünün devamlılığını sağlamak açısından önemli olan bir mülâkattır. Bu tip mülâkatlar mesleki yeterlilik mülâkatından önce yapılabilir. Kurum kültürü mülâkatlarında genellikle kurumun yazılı olmayan kurallarına  ( mesai düzeni, giyim, davranış, iş ve iş arkadaşı ilişkileri vb.) uyum sağlanıp sağlanamayacağının tespiti yapılır.
 

Bire-bir mülâkatlarda; aday ve işverenin (veya sorumlu insan kaynakları yöneticisinin) karşıklı bilgi alışverişi ile iş gerekleri ve aday nitelikleri incelenir. Bu tip mülâkatlarda ilk izlenim çok önemlidir. Bu nedenle adayın davranış ve görünümü sözlü olarak olmasa da gizli bir değerlendirmeye tabi tutulur.  Bu değerlendirmeyle kurum kültürü mülâkatının da kısa şekli yapılmış olur. 
 

Panel mülâkatlarda ise adaya soru yönelten birden fazla kişi mevcuttur. Örneğin muhasebe depratmanında işe alınacak bir aday için insan kaynakları yöneticisi ve muhasebe müdürü vb. birlikte adaya soru yöneltebilir.

Mülâkatlarda aranan özellikler çeşitlendirilebilmekle birlikte genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Analitik düşünce
 • Problem çözme yeteneği
 • Özgüven ve motivasyon
 • Takım çalışması ve yazılı ve sözlü iletişim becerileri  
 • Kendini geliştirme ve öğrenmede isteklilik
 • Samimiyet
 • Profesyonel olmaya yatkınlık
 • Liderlik ve insiyatif alabilme yetisi
 • Esneklik
 • İş için gerekli donanım becerisi
 • Sunum becerisi
 • Dürüstlük
 • İş ahlâkı

Mülâkat sonrasında adayın değerlendirileceği durum sadece olumlu yada olumsuz şeklinde olmayabilir. Bazen adayın özellikleri işyerindeki başka pozisyon için daha uygun olabildiği yada adayın başvurduğu pozisyonun çok üstünde özelliklere sahip olduğu durumlarda gözlenebilmektedir. Böyle durumlarda değerlendirmeyi yapan işyeri tarafından adaya bilgilendirme yapılır ve adayın başvurduğu pozisyon değiştirilebilir. Bu değerlendime adayın kurumda daha verimli olması açısıdan önemlidir.

Mülâkatlar işveren odaklı gözükse de ayrıca  adayın başvurduğu pozisyonun gereklerini yerine getirip getiremeyeceğini saptaması açısından önemlidir. Bu nedenle mülâkat esnasında adayın da işyeri yöneticisine alacağı sorumluluklar, haklar, kurumun beklentileri vb. gibi sorması gereken sorular olabilir. Sorular çok uzan tutulmadığı sürece adayın bilgi talebi kurum tarafından olumlu karşılanmaktadır.