Kariyer ve Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi teknikleri ile adil zaman dağılımı oluşturularak iş hayatındaki düzeni sağlamak, kariyer amacına sistemli bir şekilde ulaşmak ve bunun yanısıra bireyin kendi gelişimi için yeterli zaman yaratmak hedeflenir. Kariyer; mesleki hayatımızda planladığımız hedeflere ulaşmak için verimliliğimizi arttıracak eğitim ve deneyimlerle gelişen süreçtir.  Kariyer tanımından da anlaşılacağı üzere kariyer hedef ve planlardan oluşur. Planlama süreci bir zaman dilimini kapsadığı için zamanın ideal şekilde yönetilmesini de gerektirir. Bu nedenle kariyer için zaman yönetimi çok önemlidir.


Zaman yönetimi için kullanılan en bilindik yöntem takvim kullanımıdır. Teknolojinin sunduğu imkanlar da düşünüldüğünde elektronik takvim ve ajanda gibi uygulamalar zaman yönetiminde kullanılabilecek pratik çözümlerdendir.  
 

Bireylerin kullandığı zaman dağılımları incelendiğinde en çok zamanı alışkanlıkların kapsadığı görülmektedir. Bu nedenle iş hayatında zaman kaybı yaratan alışkanlıkların (düzensiz kalkma saatleri, dağınıklık, uzun süren telefon görüşmeleri vb.) bırakılması kullanılabilir zaman diliminin artmasını sağlar.
 

Zaman yönetimini etkileyen diğer bir unsur da çalışma ortamıdır. Çalışma ortamının verimlilik üzerindeki etkisi tartışılmazdır. Meslek hayatına atılmadan önce firma tanıtımları, staj süreçleri gibi zamanlarda çalışma ortamları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olunabilmektedir. Bu nedenle özellikle staj süreçlerinin kariyer planlaması açısında önemli olduğu unutulmamalı ve gerekli özen gösterilmelidir.