Kariyer Planlaması Nedir?

Kariyer; iş hayatında ulaşılmak istenen nokta ve bu noktaya ulaşma yönünde sarfedilen çabalar toplamıdır. Kariyer planlaması ise iş hayatında hedeflenen nokta için en uygun yolun belirlenmesi sürecidir. Bu süreç mesleki eğilimler göz önünde bulundurularak planlandığı sürece verimli olur.

Kariyer planlama aşamasında karşılaşılabilecek beklenmedik durumlar da(ekonomik, sosyal vb.) söz konusu olabilir. Bu durumlarda planlarda aksama ve değişiklik olabileceği göz önünde bulundurularak karamsarlığa kapılmamak gerekir.

      “Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir. Mark Kay”

Kariyer planlamasında ilk ve en önemli nokta; öncelikle kendini tanıyarak iş hayatı için hedefler koymak gerektiğidir. Aksi takdirde sürekli olarak hedef değiştirme, iş hayatında memnuniyetsizlik ve bunun getireceği verimsizlikle karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır.

     “Kendinizi tanıyıp ifade etmek onu inkar etmekten çok daha kolaydır ve başarırsanız lidelikte ödüllendirilirsiniz. Warren Bennıs”

Kendi ile ilgili analizi doğru bir şekilde gerçekletiren birey; ikinci aşamada sektör gereklilikleri konusunda bilgi toplamalıdır. Bireyin nitelik ve hedefleri ile hangi sektörün ihtiyaç ve nitelikleri uyum sağlıyorsa kariyer planı o doğrultuda hazırlanmalıdır.
 

        “Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. Cladue Bernard”