Misyon ve Vizyon

 

Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda, öğrenci, mezun ve mensuplarımıza; kendilerini tanıma ve iş olanaklarını belirleme, kişisel özellik ve eğilimleri, yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile ülke koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyerlerini planlama ve geliştirme konusunda destek vermek.

 

 

 

Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda; öğrenci, mezun ve mensuplarımızın kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı hedef edinerek sürekli gelişen, fark yaratan ve günümüzde ve gelecekte Türkiye’deki kariyer merkezleri arasında örnek alınan lider bir Merkez olmak.