Faaliyet Alanlarımız

Kariyer Merkezimizin Faaliyet Alanları

a) Yurt içinde ve dışında, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarla kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek,

b) Doğru bir kariyer planlaması için bireysel düzeyde öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı hizmeti sunmak,

c) Hizmetlerin planlanması ve sunulmasında özel ve resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmak,

ç) Öğrencilere dönük mesleki gelişimi sağlayacak seminer ve konferans etkinliklerinde bulunmak ve kariyer yönetimi konusunda yapılacak bilimsel araştırmalara veri tabanında yer alan bilgiler çerçevesinde destek olmak,

d) Ulusal ve uluslararası kariyer fırsatlarını takip etmek ve hedef kitleyi bilgilendirmek,

e) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek,

f) Öğrencilere, kariyere yönelik staj imkânları sağlamak,

g) Öğrenciler ve mezunlar için yarı / tam zamanlı çalışma olanakları sağlamak,

ğ) Öğrencilerin ve mezunların kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan projelerde görevlendirilmelerine olanak sağlamak,

h) Özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara dönük teknik bilgilendirme yapmak,

ı) Periyodik bültenler çıkarmak ve hedef kitleyi Merkez faaliyetleri hakkında bilgilendirmek.