Girişimcilik ve Kariyer Öğrenci Kulübü

 

Akademik Danışman: Arş. Gör. Dr. İpek AKAD

İletişim Adresi: 4215 / iakad@beu.edu.tr

Kulüp Başkanı: Kübra Nur BİLEN