Misyon

İnsani değerler temelli eğitim anlayışı ile bilimi, teknolojiyi ve ortak aklı esas alarak ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda kültür-sanat, sağlık ve spor alanlarında araştırmalar yapmak; akademik ve mesleki yetkinlikleri ile birlikte milli, manevi ve etik değerleri özümsemiş bireyleri ile bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaktır.