Vizyon

• Devletimiz ve üniversitemizin birimimize tahsis ettiği kaynakları, temel ilkeler doğrultusunda, stratejik amaçlara ulaşma yolunda etkili ve verimli şekilde kullanarak bilimsel projeleri desteklemek
• Üniversitemizin sosyal sorumluluk gereği olan bölge sorunlarına çözüm üretecek bilimsel çalışmalara öncelik vermek,
• Sanayi-üniversite işbirliğini geliştirilmesine katkı sağlamak, 
• Projelere sağlanan kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlamaktır.