BEBAP Koordinatörlüğü Proje Başvuru Tarihi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından proje değerlendirmeleri dönemsel başvuru takvimine göre kabul edileceğinden, Üniversitemiz akademik personellerinin (öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacıların) projelerini en geç 20.05.2022 tarihine kadar BEBAP Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.