Üniversitemizde Uluslararası İlişkiler Zirvesi Paneli Düzenlendi


Bitlis Eren Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu tarafından Uluslararası İlişkiler Zirvesi Paneli düzenlendi. 

Panelin moderatörlüğünü Dr. Fuat Bozyel yaparken, panelist olarak İstanbul Topkapı Üniversitesinden Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İstanbul Aydın Üniversitesinden Prof. Dr. Kutay Karaca, Bitlis Eren Üniversitesinden Doç. Dr. Yusuf Çınar yer aldı.

Açılış konuşmasını Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz yaptı. Yılmaz, düzenlenen panel için uluslararası öğrenci topluluğuna teşekkür ederek başladığı konuşmasında, küreselleşmenin toplumlar açısından kritik sonuçları olduğunu ve bunun insanın ontolojik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü ifade etti.

Panel moderatörü Dr. Fuat Bozyel, panelin öğrenciler açısından geleceğine katkı sunacağına değinerek, panel konusunun genel itibariyle Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili neden-sonuç ilişkisinin olacağını belirtti.

Panelist olarak katılan Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, ‘’Rusya sözde referandumla Kırım’ı ilhak etti. O zamanlar Amerika Birleşik Devletleri tarafından Rusya’ya pek çok yaptırım uygulandı. Öyle ki iki ülke arasında ticari ilişkiler kalmamıştı. Ta ki 2017’ ye kadar. Ne düzeldi de iki ülke arası iyileşmeye başladı. Daha sonra Rusya Karabağ’a yerleşirken kimseden ses çıkmadı. Günümüzde ise Rusya-Ukrayna Savaşı çıkmadan Amerika, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini söyledi ve vatandaşlarını tahliye eden ilk ülke oldu.’’ diyerek uluslararası ilişkilerdeki diplomatik ilişkilere vurgu yaptı.

Daha sonra panelist Prof. Dr. Kutay Karaca söz aldı. Konuşmasında aydın olmanın, kapalı kapılarda oturup araştırma yapmanın ötesinde bir olgu olduğunu ifade etti. Karaca, ‘’Putin durdurulmalıydı. Rusya öyle bir noktaya geldi ki dünyayı yeni bir küresel savaş noktasına getirdi. Daha önce uygulanan yaptırımların ötesinde yeni yaptırımlar daha etkin olacak.’’ dedi.

Rusya ve Ukrayna’yı; iki ülke arasında çıkan savaş açısından olumlu ve olumsuz yönlerini ele alan Prof. Dr. Kutay Karaca, savaşın Türkiye, Çin ve Amerika açısından da etkilerini değerlendirdi.

Son olarak Doç. Dr. Yusuf Çınar Rus-Ukrayna çatışma stratejisini güçlüyle güçsüz arasındaki kavga olarak nitelendirdi. Putin ve Zelensky’e ait görüntülerle beden dili analizi yapan Doç. Dr. Yusuf Çınar’ın konuşmasının ardından panel sona erdi.

Panel sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan konuşmacılara daha sonra plaket takdim edildi.

Panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Genel Sekreter Muhammed Sami Belet, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.