İdari Personel Muvafakat İşlemlerine İlişkin Duyuru


Bitlis Eren Üniversitesinden Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen İdari Personele İlişkin Muvafakat Yönergesine istinaden 2022 Yılı içerisinde muvafakat verilmesi uygun görülen personel bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo için Tıklayınız...